İdari ve Mali İşler Şubesi

İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama, satın alma ve benzeri işleri yapmak, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak/yaptırmak, b) İl müdürlüğüne ait mevcut binalarının bakım, onarımları ile ihtiyaç duyulan bina ve arazilerin kiralama, satın alma, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23/9/1984 tarihli ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde tahsis komisyonu oluşturmak, puanlama tahsis ve benzeri işlemleri yürütmek, c) İl müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek. Demirbaş ve tüketim malzemelerinin devir, teslim ve benzeri işlemlerini yapmak, ç) İl müdürlüğünün genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, d) İl müdürlüğü personelinin daha etkin ve verimli hizmet yapabilmesi için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek ve il müdürlüğüne ve Bakanlığımız kuruluşlarına aday olarak açıktan ataması yapılan personelin kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak aday memurların eğitimini yapmak, sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek, e) İl müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu araç, makine, alet ve benzeri araçlar ile bunların yedek parçalarının alımı, dağıtımı, transferini yapmak ve ikmal sistemini oluşturmak, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve Taşıt Yönetmeliği çerçevesinde taşıtlar ile ilgili tüm hizmetleri yürütmek, f) İl müdürlüğünde iç kontrol sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili çalışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak, g) İl müdürlüğü personelinin atama, yer değiştirme, terfi, özlük ve mali hakları ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ğ) İl müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak ve Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilişim varlıklarının çalışmasını temin etmek, h) İldeki yayın malzemeleri ile ilgili hizmetleri yürütmek, i) İl Müdürlüğü için elektronik ortamda yürütülmesine ihtiyaç duyulan; her türlü yazılım ve hizmetin devamlılığını, güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, k) İl Müdürlüğünün internet siteleri ve intranet yapıları ile içerik yönetim sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar yapmak, n) İl Müdürlüğünün bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, onarımı, işletilmesi, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, o) İlgili kanunların belirlediği log kayıtlarının öngörülen sürece kaydedilmesini sağlamak, ö) İl Müdürlüğü bünyesinde işlenen ve saklanan verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak, ı) Diğer mevzuat ve İl müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Şube Müdürlüğümüzde Görev yapan Personel Listesi

.
ADI SOYADIUNVANI
Mehmet Murat ÖZSAYARŞube Müdürü V
Ali ÜSTÜNDAĞŞef V.
Yaver GÜVENAraştırmacı
Halil SEĞMENAraştırmacı
Mustafa UYARSiv.Sav.Uzmanı
Mehmet Fadıl SOYDANDön.Ser.Say.V.
Mehmet AKGÖLŞef
Uğur KALÇINŞef
Mevlüd NİZAMOĞLUTekniker
Kamil ATAŞTekniker
Bilal KARDEŞTekniker
Süleyman Zafer SİLOOĞLUTeknisyen
Hatice TEMELBilgisayar işletmeni
Muhammet Mustafa BALCIBilgisayar işletmeni
Abdullah GÜLERVer.Haz.Kon.İşl.
İnayet KELEŞVer.Haz.Kon.İşl.
Fatma OTAMATİKMemur
Şahin YILMAZMemur
Razzuk UZUNŞoför
Nuh DAĞLIHizmetli
Hüseyin YANARAYHizmetli
Mehmet GÜRKAN4/B Sözleşmeli Personel
Mustafa GÜR4/B Sözleşmeli Personel
Ali KAYA 4/B Sözleşmeli Personel
Hüseyin KIZILKOCA4/B Sözleşmeli Personel
Mehmet SABUNCU4/B Sözleşmeli Personel
Abdulkerim BAŞIBÜYÜK4/B Sözleşmeli Personel
Emin HOCAOĞLU4/B Sözleşmeli Personel
Sibel OK YAMAN4/B Sözleşmeli Personel
Aydın BİLGİL4/B Sözleşmeli Personel
Hüseyin İNEL4/B Sözleşmeli Personel
Hasan DOĞRU4/B Sözleşmeli Personel
Fidan TÜRKYILMAZ4/B Sözleşmeli Personel
Durmuş BALCI4/B Sözleşmeli Personel
Serdal YEŞİL4/B Sözleşmeli Personel
Nasrettin DİLMEÇ4/B Sözleşmeli Personel
Mehmet Fatih VURMAZ4/B Sözleşmeli Personel
Mehmet ALKANİşçi
Cumali ÖZDEMİRİşçi
Sebahaddin GENÇİşçi
Ali KÜÇÜKİşçi
Hasan ASLANİşçi
Yakup ÇALIŞKANİşçi
Ömer KOCAİşçi
Hüseyin AĞADAKMAZİşçi
Mustafa VURUCUİşçi
Mehmet GÜNERİşçi
Çiğdem ALİBEKİROĞLUİşçi
Yahya Tuncay ENDERİşçi
Kemal KOCAİşçi
Süleyman AHREZİşçi
Nihat KIRANİşçi
Tevfik ERHANİşçi
Ekrem SÜRMELİİşçi
Mehmet Nasif ÖCALİşçi
Nursel RENÇPERİşçi
Hayriye KAŞİşçi
Mehmet ÖZDEMİRİşçi
Ömer Ziya MULLAOĞLUSürekli İşçi Güvenlik
Kezban TÜRKMENSürekli İşçi Güvenlik
Fatih GÜVENSürekli İşçi Güvenlik
Mustafa YADIRGASürekli İşçi Güvenlik
Fetullah ÇOĞALANSürekli İşçi Güvenlik
Tayfun BAĞRIYANIKSürekli İşçi Güvenlik
Ali ÜLGÜSürekli İşçi Güvenlik
Hasan ÇİLSürekli İşçi Güvenlik
Hüseyin ASLANOĞLUSürekli İşçi Güvenlik
Bedri UMULSürekli İşçi Güvenlik
Kemal Kadir ERGÜDERSürekli İşçi Güvenlik
Emre ÇAMKERTENSürekli İşçi Güvenlik
Aziz ÖZTÜRKSürekli İşçi Temizlik
Mürsel BOYACISürekli İşçi Temizlik
İbrahim HABEŞOĞLUSürekli İşçi Temizlik
Süleyman BAYRAKTARSürekli İşçi Temizlik
Halise ZEYTİNELİSürekli İşçi Temizlik
Mahmut ATEŞSürekli İşçi Temizlik
Ayşe GÖKTUĞSürekli İşçi Temizlik
Abdullah ERSürekli İşçi Temizlik
Ali BAYRAKTARSürekli İşçi Temizlik
Hüseyin OKURSürekli İşçi Temizlik
.

İletişim

Adres: Aksaray Mah. Mehmet Kafadar cad. Antakya HATAY Telefon: 0 (326) 2221 34 57 - 221 83 42 Faks: 0 (0326) 221 34 78
''