Gıda ve Yem Şubesi

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün görevleri

a) Gıda ve yem güvenilirliliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri Bakanlığın belirlediği esasları il düzeyinde yürütmek, b) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretim, işleme ve satış-pazarlama ile ilgili izin ve kayıtlarını yapmak, üretim, satış yeri ve toplu tüketim yerlerinin izleme, kontrol ve denetimlerini yapmak, c) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, ç) Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına göre üretilen ürünlerin gıda güvenirliği yönüyle denetimlerini yapmak, d) Bakanlıkça verilen görev çerçevesinde gıda kalıntı izlemeleri yanında bireysel şikayet veya alo gıda ihbar hattına gelen şikayetlerle ilgili gerekli inceleme ve denetleme işlemlerini yürütmek, e) Gıda ve beslenmeyle ilişkili olarak gerek bakanlıktan gelen, gerekse il düzeyinde belirlenmiş projelerle ilgili çalışmalar yürütmek, 6 f) Konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, g) Yem ve yem katkı maddelerinin üretim, işleme ve satış, ihracat, ithalat ile ilgili olarak gerekli kontrolleri ve işlemleri yapmak, denetlemelerini gerçekleştirmek, ğ) Görev alanı ile ilgili tarımsal bilgileri ve yeni teknolojileri çiftçilere ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, çiftçi çocukları, kadınlar ve gençler için eğitim programlarını ve projeleri uygulamak, h) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Şube Müdürlüğümüzde Görev yapan Personel Listesi

.
ADI SOYADIUNVANI
Muhammet Yusuf YARDIMCIŞube Müdürü V
Kifayet FANSAMühendis
Fevzi NURAYDINMühendis
Mine TOKMühendis
Mehmet Emin KELEŞMühendis
Rıdvan ALTINÖZMühendis
Hatice TOMA KELEŞMühendis
Nazlı ÇAYIRMühendis
Selma ASLAN GÜNAYGıda Mühendisi
Enver ARTIKGıda Mühendisi
Mehmet Salih ÇAYIRGıda Mühendisi
Ahmet ÜNALGıda Mühendisi
Aslı AKKAYA DOĞANVeteriner Hekim
Semih ÖZDEMİRVeteriner Hekim
Zehra OKKANVeteriner Hekim
Nejla CANSELVeteriner Hekim
Kadri GÖNÜLLÜSağlık Teknikeri
.

İletişim

Adres: Aksaray Mah. Mehmet Kafadar cad. Antakya HATAY Telefon: 0 (326) 2221 34 57 - 221 83 42 Faks : 0 (0326) 221 34 78

''