Staj İşlemleri

STAJ İŞLEMLERİ

STAJ BAŞVURUSU İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 1. Staj başvuru işlemleri 02.01.2018 – 30/04/2018 tarihleri arasında Hatay İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü "STAJ BİRİMİNE" yapılacaktır.
 2. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. Engelli kimlik kartına sahip olan veya 1. ve 2. derece şehit yakını olduğunu belgeleyen ve süresi içerisinde başvurusunu tamamlayan öğrencilere öncelik verilecektir.
 4. İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyen öğrenciler de İl Müdürlüğüne başvuruda bulunacaklardır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin İlçe Müdürlüklerine görevlendirilmeleri yapılacaktır.
 1. Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri ibraz edecekleridir.
  • Başvuru Dilekçes i (dilekçe sitemizden alınacaktır.)
  • Öğrenci Belgesi Aslı (İmzalı, Mühürlü, Fotoğraflı)
  • Kimlik Fotokopisi

   BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERE AİT İŞLEMLER
 1. Başvurusu kabul edilen öğrencilere SMS yoluyla bilgi verilecektir.
 2. Öğrenim gördükleri kurumdan başvurusu kabul edilen öğrencinin İl Müdürlüğümüzde staj yapmasının uygun olduğuna dair staj tarihi ve süresini de belirten resmi yazı ile birlikte aşağıdaki belgeler istenecektir.
  • Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi
  • Staj Değerlendirme Formu (Gerekli yerleri doldurulmuş ve okul tarafından imzalanması gereken yerler imzalanmış halde)
  • 2 Fotoğraf
 3. İl Müdürlüğümüz-Okul/Üniversite-Öğrenci arasında staj sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmenin bir tarafının da okul/üniversite olması nedeni ile öğrencilerin okul mesafelerini de göz önünde tutarak sözleşme imzalamaya gelmeleri gerekmektedir. İmzalanan staj sözleşmeleri okulun imzalamasına müteakip en geç 15/06/2018 tarihinde İl Müdürlüğümüzde olacak şekilde ibraz edilmelidir.


Ek Dosyalar

''