2.10.2018 / Gösterim Sayısı : 195

İl Müdürümüz Ergün Çolakoğlu Pamuk Tarlalarında İncelemelerde Bulundu

#İl Müdürümüz Ergün Çolakoğlu Pamuk Tarlalarında İncelemelerde Bulundu

İlimizde pamuk yetiştiriciliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Ergün Çolakoğlu, yeni sezonun çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olmasını diledi. İlimizde bu yıl pamuk ekimi normal zamanında yapılmıştır. Pamuk üretiminde kalite ve verimi etkileyen önemli sorunlardan biri hastalık ve zararlılar ile mücadele olmaktadır. Müdürlüğümüz teknik ekipleri sürekli saha denetimleri ve sürvey çalışmaları yaparak üreticilerimizi uyarmakta ve bilgilendirmektedir. Genel olarak hastalık ve zararlıların yoğun olmasının sebebi; sık ekim, aşırı gübreleme, bilinçsiz sulamadan kaynaklanmakta olup basit kültürel önlemler uygulanarak daha kaliteli ve daha fazla ürün alınabilmektedir.

Amik Ovası ılıman iklimi sayesinde yıl boyunca bitkisel üretim yapılması mümkündür. Ovada tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda en fazla ekimi yapılan bitkiler buğday, pamuk ve mısır olduğunu söyleyen İl Müdürümüz, Pamuğun, ülke ekonomisine kattığı istihdam, oluşturduğu katma değer ile en stratejik öneme sahip üründür. İşlenmesiyle çırçır sanayisine, lifiyle tekstil sektörüne, çekirdeği ile yağ ve yem sanayisine, kağıt sanayisine ham madde oluşturmaktadır. Pamuk genelde katma değer oluşturan bir üründür.

Özellikle 2018 yılında destekleme Fiyatlarındaki artış ve havza bazlı üretim modeli kapsamında önemli girdilerde Mazot ve Gübre destekleme ücretlerinde iyileştirmeler yapılarak üretim karlı hale getirilmiştir. Türkiye dünyada en fazla pamuk yetiştiren on ülke içerisinde yer almaktadır. İlimiz ülke genelinde pamuk üretiminde 3. sırada yer almaktadır. İlimizde 2015 yılından itibaren pamuk ekim sahaları artarak devam etmiştir. 2017 yılında pamuk ekim alanı 518.000 dekar ve ortalama verim dekara 550 kg olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu alan artarak 522.000 dekara yükselmiş olup bu alandan 261.000 ton civarında pamuk hasat edileceği tahmin edilmektedir dedi.

''