6.8.2018 / Gösterim Sayısı : 134

Pamukta Mücadele Çalışmaları

#Pamukta Mücadele Çalışmaları

Bölgemiz genelinde yapılan sörveyler neticesinde; pamuk alanlarında özellikle yaprakbiti [Glover (Hemiptera: Aphididae) Aphis gossypii] yoğunluğunun yüksek olduğu dikkati çekmiştir. İklimin yaprak biti için oldukça uygun olması (sabah saatlerinde yüksek nem ve akşam saatlerinde düşük sıcaklık), pamuk ekili alanların geçtiğimiz yıllara göre artış göstermesi ve yaprakbitinin yüksek üreme gücü zararlı popülasyonunun artışına neden olduğu düşünülmektedir.

Çok yüksek zararlı yoğunluğunun olduğu yerlerde kullanılan kimyasallar, zararlının tekrar üreme gücünün yüksek olmasından dolayı (zararlı 7 günde 1 nesil verebilmektedir) beklenen etkiyi gösterememektedir. Ayrıca uygulanan bazı kimyasallara karşı, zararlının direnç kazandığı düşünülmektedir.

Zararlının mücadelesinde yüksek popülasyonu kırmak amacıyla tarladaki yabancı ot temizliği yapılmalı, aşırı sulama ve gübrelemeden kaçınılmalıdır. Tarlalar sıklıkla kontrol edilmeli ve zararlı popülasyonu ekonomik zarar eşiğini geçmeden mücadeleye başlanmalıdır. Aynı aktif maddeli kimyasal ilaçlar sürekli olarak kullanılmamalıdır. Her ilaçlamada farklı etki mekanizmasına sahip, hatta ayrı grupta yer alan kimyasallar dönüşümlü olarak tercih edilmelidir.

İl Müdürlüğümüz ve ilçe Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından yapılan arazi çalışmalarında ve çiftçi görüşmelerinde üreticilerimize gerekli her türlü bilgilendirmeler yapılmaktadır.

''