T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Atıl Toprak Kalmasın; Goji Berry İle Canlansın

Yayın Tarihi : 3.6.2021

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Tarımsal Üretimin Artırılması Projeleri doğrultusunda İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Atıl Toprak Kalmasın; Goji Berry İle Canlansın” adlı proje kapsamında Defne, Antakya, Altınözü, Belen ve Yayladağı İlçelerimizde toplamda 17 çiftçimize 30 dekar alanda bahçe tesisi edebilmeleri için 6600 adet Goji Berry (Kurt Üzümü) fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen fidan dağıtım törenine İl Müdürümüz Sayın Ergün ÇOLAKOĞLU, İl Müdür Yardımcımız Sayın Avni HATAY ve Defne İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muttalip KURT katılmışlardır.
Uygulanan Projede uygun iklim özelliklerine sahip ilçelerimizde 15 çiftçiye 1 dekardan az 5 dekardan fazla olmamak üzere toplamda 30 dekarlık alanda bahçe tesisi hedeflenmiş ancak çiftçi taleplerinin fazla olması ve daha fazla alanda yetiştiriciliğin artması için 17 çiftçiye 30 dekar alanda toplamda 6600 Goji Berry (Kurt Üzümü) fidanı dağıtılmıştır.
İl Müdürlüğümüzün Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi koordinatörlüğünde hazırlanan 2021 Tarımsal Üretimin Artırılması Projeleri İl Müdürlüğümüzde görevli proje koordinatörleri Ziraat Mühendisi Arzu KURT ve Ziraat Yük. Mühendisi Haluk SERT tarafından İlçe Müdürlüğü personellerine yapılan toplantı ile anlatılmıştır. Ayrıca “Atıl Toprak Kalmasın; Gojiberry İle Canlansın” adlı projesi kapsamında eğitim yapılmış, Goji Berry Yetişticiliği lifleti hazırlanarak çiftçilerimize dağıtılmıştır. Uygulanmakta olan projeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından takibi yapılarak sürdürebilirliği gerçekleştirilecektir.
Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda her karış toprağımızın ve özellikle tarımsal üretime elverişli olmayan atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak ekonomik olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. İl Müdürlüğümüz koordinesinde bölgesinde örnek teşkil edecek tercihen bayan ve örnek çiftçiler projede seçilmiştir. Yıllık bakım ve hasat işlemleri dışında fazlaca ek girdi istemeyen kurt üzümü yetiştiriciliği sosyal refahı sağlama niteliği taşımaktadır. Bu proje, kentsel yaşamın zorlukları içerinde kalan ve çalışma olanağı olmayan, kırsalda toprağı bulunduğu halde kullanma pratiğini geliştiremeyenleri toprakları ile tekrar buluşturacaktır. Bu durum öncelikle şahsın kendisine ekonomik ve psikolojik yararlar sağlayacağından sosyal etkileri de pozitif yönde olacaktır. Verimsiz arazilerini işleyerek veya yüksek maliyetli tarımsal faaliyet yerine düşük maliyetli kurt üzümü bahçesi kurularak tarımsal üretiminin arttırılması amaçlanmaktadır. Atıl kalan işlenebilir arazilerin ekonomiye kazandırılmasına katkısı olacaktır. Kurt üzümü bahçelerinden elde edilecek doğal besin kaynaklarının sofraya ulaşıncaya kadar geçen süreçte sağlanan faaliyetlerin yöre ekonomisine katkısı hedefler arasında yer almaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de Goji Berry Üretimi
Bilindiği üzere kurt üzümü üretimi en fazla Çin’de yapılmaktadır. 2016 yılı verilerine göre Çin’de 82.000 hektarlık alandan 95.000 ton kurt üzümü üretilmiştir. Ülkemizde üretilen toplam kurt üzümü meyvesi miktarı hakkında resmi kayıt bulunamamıştır. Bununla birlikte, şu ana kadar ulaşabildiğimiz kurt üzümü yetiştiriciliği yapan girişimci çiftçilerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre, kurt üzümü yetiştiriciliğine son 3–4 yıl içinde başlanmış ve bitkinin uyumu noktasında başarı sağlanmıştır. Ancak bu bitkinin ekim alanlarının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. (Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2019)
Goji Berry ilk yılında az miktarda olsa tadımlık meyve verir. Meyve ağacı 5. Yılında tam verime geçer ve ağaç başına 8-10 kg yaş meyve verir. Yaş/ kuru meyve oranı %25-30 arasındadır. Yani 4 kg yaş meyveden 1 kg kuru meyve elde edilir. 5 yıllık tam verim cağındaki bir bahçeden dekara yaklaşık 600-700 kg kuru meyve beklenmektedir.
Günümüz koşullarında 1 kg kuru meyvenin fiyatı yaklaşık ortalama 60-65 TL dir.