T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

IPARD Leader Projesinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Yayın Tarihi : 24.3.2021

İl Müdürlümüz konferans salonunda il müdürümüz Ergün ÇOLAKOĞLU, Tarım ve Orman Bakanlığımız IPARD leader konu sorumlusu Dr. Mehmet Kazım YETİK ve il sorumlusu Prof. Dr. Kamil ASLAN’ın katılımı ile Ziraat Odası Başkanları, 15 ilçe Belediye Başkan Yardımcısı, Kooperatif (Birlik) Başkanlarına IPARD leader konusunda sunum yapıldı. Sunumda IPARD leader projesinin tanıtımı ve yerel eylem guruplarının önemi bu çerçevede derneklerin bu hibe programından ne kadar ve nasıl yararlanacağı konularında bilgiler verildi. 
IPARD Leader Projenin Amacı, kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; Yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek; Kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmaktır. LEADER yaklaşımının sadece kırsal kesime verilen finansman kaynağı olmakla kalmadığına, aynı zamanda kadınlar, gençler, özel sektör ve kamudaki tüm paydaşların seferberliği ile yereldeki fırsat alanlarının gelişmesine aktif şekilde katılmasını sağlıyor.