T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İL MÜDÜRÜMÜZ REYHANLI ÖZKURTULUŞ MERASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yayın Tarihi : 5.3.2021

Reyhanlı İlçemiz Özkurtuluş Mahallesindeki mera ıslah çalışmalarını yerinde inceleyen, İl Müdürümüz Ergün Çolakoğlu yaptığı açıklamada;
“Mera alanlarımızın daha verimli hale getirilerek üreticilerimizin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak gerektiğini, hayvancılığımızın en önemli sorununun kaliteli kaba yem açığı olduğu, kaliteli kaba yemin en ucuz olarak temin edildiği yerlerin başında çayır, mera, yayla ve kışlaklar olduğu alanlardır. Mera, yaylak ve kışlakların bakım ve ıslahlarının yapılarak verimliliklerinin artırılması, Mera Kanununa göre belirlenen kurallara uygun şekilde kullandırılması, denetlenmesi, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi gerektiği, İlimizde bulunan meraların otlatma kapasitelerinin yetersiz olduğu, uygulanan mera ıslah ve amenajman projeleri ile mevcut meralarımızın otlatma kapasitelerinin artırılacağı ve otlatma planlarının yapılarak meralarımızdan en iyi şekilde faydalanılarak, hayvancılığımız desteklenmiş ve gelişimine pozitif etki etmiş olacaktır" dedi.
İl Müdürümüz, Mera Islahından sorumlu Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesinden teknik personelimiz ile merada incelemelerde bulundu bilgi aldı. Alanda yapılan Islah çalışmasının başarıya ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, bundan sonra köy muhtarlığı ve halkı tarafından kaba yem üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği bu işlemlerin başında ise otlatma planlarına uyulması gerektiğini ifade etti.