T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İlimiz Çiftçilerine 55000 Kg Fiğ Tohumu Dağıtımı Yapıldı

Yayın Tarihi : 19.11.2020

Bakanlığımızca yem bitkileri ekilişlerinin arttırılarak, kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması, çayır ve mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla % 75'i hibe destekli "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" uygulanmaktadır.

Bu amaçla İl Müdürlüğümüz Altınözü, Antakya, Belen, Hassa, Kırıkhan, Kumlu ve Reyhanlı ilçelerimizde çiftçilerimize proje kapsamında hibe desteği olarak 55000 kg sertifikalı fiğ tohumu (Selçuk 99 çeşidi) dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu proje kapsamında hasattan ilkbahar ekilişleri yapılıncaya kadar oluşan ara dönemde tek yıllık yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini yanında, münavebeye uygun bir yetiştiricilik yapılmasına katkı sağlayacaktır.