21.11.2018 / Gösterim Sayısı : 78

Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Desteği Başvuruları Başladı

Lisanslı depo işletmelerine yapılacak kira,  ilave kira ile üretici/üretici örgütlerine yapılacak nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerinde görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları ile destekleme ödemelerinin yapılmasına yönelik usul ve esasları kapsayan 2018/38 sayılı "Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal  Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ" 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için ilave kira, nakliye ve analiz ücreti ödemeleri, 1 Mayıs – 31 Ekim, 1 Kasım – 30 Nisan tarihleri arasında olmak üzere altışar aylık dönemler halinde yılda iki döneme ilişkin olarak yapılacaktır. İlk dönem için müracaatlar 1 Kasım 2018 tarihinde başlamış olup,  30 Kasım 2018 mesai sonu bitimine kadar devam edecektir.

Lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacaktır.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için; mevcut üretim yılına ait ürünlerin, depolama döneminin başlangıç tarihi ile içinde bulunulan yılın son günü (31 Aralık) arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranacaktır.

Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üretici/üretici örgütlerinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

''