19.11.2018 / Gösterim Sayısı : 88

Küpe Affı Duyurusu

Herhangi bir nedenle kayıt altına alınmamış (küpelenmemiş) her yaştaki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması, işletmede bulunan hayvanların güncellenebilmesi amacıyla ilgili yönetmeliklerde 03 Kasım 2018 tarihi itibari ile değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda;

-          Herhangi bir nedenle yetiştirici tarafından gerekli bildirimleri süresinde yapılmayan hayvanların (doğum, hareket, ölüm, kesim v.b. bilgileri) bildirim süresine bakılmaksızın idari para cezası uygulanmadan güncellemesi yapılabilecektir.

-          Fiilen işletmede bulunan ancak başka bir il/ilçedeki işletmede kaydı bulunan hayvanlar fiilen bulunduğu işletmeye cezasız olarak kayıt edilebilecektir.

-          Kulağı delik olan hayvanlara yeni küpe takılmayacak, kulak küpesi düşen hayvanlar için ise düşen kulak küpesi bildirimi yapılarak aynı numaralı kulak küpeleri hayvanlara uygulanacaktır. 

-          Küpeleme/güncelleme affı olarak tabir edilen bahse konu yönetmelik değişikliği 31 Mart 2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.


''