11.9.2018 / Gösterim Sayısı : 210

İl İçi Atama

Valilik Makamının 06.09.2018 tarih ve 1553 sayılı olurlarıyla Atama komisyonu oluşturulmuş ve Ağustos-Eylül 2018 döneminde il içi atamasına başvuru yapacak personelin durumuna göre Komisyonumuz ilgili yönetmeliğe tabi personelin yer değişikliğinin usul ve şartlarını görüşmek üzere 10.09.2018 tarihinde toplanarak kararlar almış olup il içi atama başvurusu yapacak olan personele ait form ve boş kadro tablosu aşağıdadır.

''