22.3.2017 / Gösterim Sayısı : 2199

Tarımsal kredi borçlarının 5 yıl süre ile yapılandırılması

DUYURU

 

         Üreticilerimizin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan ve 31.12.2016 tarihi itibariyle banka / kooperatif takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi borçlarının 5 yıl süre ile yapılandırılmasına ilişkin 6824 sayılı Kanun 08.03.2017 tarih ve 3001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

         Bu durumda olan üreticilerimizin borçları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar banka / kooperatife başvuruda bulunması kaydıyla Kanunda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde yapılandırılır.

         Üreticilerimize ilanen duyurulur. 22.03.2017

 

 

                                                               İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü​

''